WikiNazev je slovo spojené z více slov s velkými počátečními písmeny. WikiNazev se automaticky stane hypertextovým odkazem na takto pojmenovanou stránku.

Kliknete-li na zvýrazněný horní titulek stránky (v tomto případě WikiNazev), zobrazí se seznam všech stránek, které obsahují odkaz na tuto stránku. Tohle funguje dokonce i pro stránky, které ještě nejsou definované.

Otazník před odkazem nebo odkaz zobrazený rozdílně (tučně červeně) znamená, že takto pojmenovaná stránka zatím neexistuje: kliknutím na odkaz můžete stránku vytvořit (např. ZadnaSkutecnaStranka). Seznam stránek, které nejsou vytvořeny, ale jsou odkazovány na ostatních nabízejí PozadovaneStranky.

Automatická přeměna WikiNazev v odkaz nemusí být vždy vítaná. V takovém případě lze použít sekvenci šesti jednoduchých uvozovek, tedy napsat Wiki''''''Nazev nebo kratší sekvenci ``, tedy Wiki``Nazev.

/!\ On some Wikis, a link to the page RecentChanges might refer to the same page as this link: recentchanges. This is especially true for Windows and Mac OS X systems because they are not case-sensitive normally.

WikiNazev (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)