Du kan gjerne leke med wikien nedenfor streken... men vennligst opprett ingen nye sider uten meningsfull innhold kun for å eksperimentere med Wiki-markering ;) .


Formatering

The Basics

kursiv fet skrivemaskin

accent grave skrivemaskin (hvis det er aktivert i oppsettett)

Forhåndsformatert

forhåndsformatert (kode e.l.)

Tabeller

Starte med 1 og videre

med 2

og 3

og 4

og til slutt 5

a med fotnote1

b

c

d

e

Lenker

HelpOnEditing [MoinMoin]InterWiki

Det Store Nettet

http://purl.net/wiki/moin/ Python

E-post

noen@det.store.nettet

InterWiki

AFAIK

MoinMoin

Integrerte bilder

wiki

Lister

Punkter

Innrykking

Tegning

Neue Zeichnung "min_test.png" anlegen

  • 1 min tekst

WikiLekePlass (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)