Porada: specyfikuj język stron dodając do nich dyrektywę #language pl. Patrz HelpOnLanguages.

2017-06-17
12:39 Info heiner [1-20] #06 Dateianhang 'ean13.jpg' wurde angelegt.
#12 Dateianhang 'snapdragon.png' wurde angelegt.
#16 Dateianhang 'android.jpg' wurde angelegt.
#19 Dateianhang 'googleplay.png' wurde angelegt.
2015-05-21
[DIFF] 13:47 Info heiner
2015-05-20
[DIFF] 18:03 Info heiner
2014-11-20
[DIFF] 11:04 Info heiner
2014-08-06
[DIFF] 12:25 Info heiner [1-6]
2014-04-01
[DIFF] 09:41 Info heiner
2014-03-14
[GELÖSCHT] 21:55 Info heiner

[DIFF]

starsze strony, które mają przynajmniej jedną wersję zarchiwizowaną (kliknij żeby zobaczyć widok różnicowy)

[AKTUALISIERT]

strony uaktualnione od momentu oznaczonego przez zakładkę (kliknij żeby zobaczyć różnice)

[NEU]

strony utworzone od momentu oznaczonego przez zakładkę, nie edytowane od momentu utworzenia

[GELÖSCHT]

strony usunięte


Ta strona zawiera listę ostatnich zmian w tym serwisie.

Więcej informacji znajdziesz w SystemInfo. Zmiany w innych wiki opisane są w WikiSites/Aggregation.

OstatnieZmiany (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)