NavigareSit este locul principal de explorare al acestui wiki. MoinMoin oferă aceste tipuri de IndexingSchemes:

Pe fiecare pagină există acţiuni care permit navigarea către alte pagini referitoare la pagina curentă:

În plus, există macro-urile [[PageList]], [[FullSearch('text')]] şi [[TableOfContents]], care vă permit să generaţi automat indecşi pentru părţi coerente din wiki.

NavigareSit (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)