Name (VornameNachname verwenden)
Passwort
Passwort wiederholen (Nur bei Passwort-Änderung)
E-Mail

Första gången

Var god fyll i fälten Name, Passwort, Passwort wiederholen och E-Mail.

(!) Det är bäst att välja ett WikiNamn (som t.ex. FörnamnEfternamn) som användarnamn så att dina ändringar och signaturer länkar tillbaka till din WikiHemsida. Din epostadress behövs för att kunna sända dig notifieringar när sidor ändras och för att kunna få tillbaka förlorade inloggningsuppgifter.

Om du trycker på Benutzer anlegen så kommer en användarprofil att skapas åt dig och du kommer att loggas in direkt.

Logga in

Om du vill logga in igen, fyll i Name och Passwort och klicka på Anmelden. Om du har glömt ditt lösenord, ange din epostadress och klicka på E-Mail mit den Zugangsdaten senden.

Ändra inställningar

Speichern uppdaterar din profil (som lagras på wikiservern).

Logga ut

Abmelden tar bort kakan som skapades vid inloggningen.

Kakan

Kakan kommer att gå ut nästa midnatt, såvida du inte kryssar i Speichere Login-Informationen (efter att ha loggat in). Då kommer kakan inte att gå ut. Efter att kakan gått ut måste du logga in igen.

AnvändarInställningar (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)