Bilder blir automatisk vist hvis du skriver inn en URL som peker på et bilde eller bruker et vedlegg.

WikiDagensTips (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)