Du kan bruke @SIG@ for å signere en tekst.

WikiDagensTips (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)