Tabulas

Tabulas tekstā tiek izveidotas, ja kolonnu saturs atdalīts ar ||. Vienas un tās pašas rindas visiem lauciņiem jāatrodas vienā un tai pašā labošanas loga rindiņā.

Marķējums:

Uz ekrāna:


Detaļām sk. TabuluPalīdzība.

VikiKurss/IevadKurss/150 Tabulas (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)