VietnesNavigācija ir galvenā šīs vietnes izpētes lapa. MoinMoin atbalsta šādas IndeksēšanasShēmas (?) (sk. arī IndexingSchemes):

Katrā lapā pieejamas darbības, kas ļauj navigēt uz citām saistītām lapām:

...kā arī [[PageList]], [[FullSearch('text')]] un [[TableOfContents]] makrosi, kas automātiski ģenerē indeksus Viki saistītajām daļām.

VietnesNavigācija (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)