Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.8 24.32
SemrushBot/6~bl 11.80
SemrushBot/3~bl 9.55
MJ12bot/v1.4.5 8.84
MJ12bot/v1.4.7 5.93
DotBot/1.1 5.76
Mozilla/5.0 5.40
PetalBot 5.39
SemrushBot/2~bl 4.58
bingbot/2.0 3.53
Sonstige 14.89

StatystykiZdarzeń/ListaPrzeglądarek (zuletzt geändert 2020-09-25 00:20:26)