Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 36.17
MJ12bot/v1.4.7 20.03
bingbot/2.0 9.65
MJ12bot/v1.4.4 6.63
SemrushBot/1.1~bl 6.08
Mozilla/5.0 6.07
YandexBot/3.0 3.69
MJ12bot/v1.4.3 2.51
MSIE 6.0 1.49
Ezooms/1.0 1.21
Sonstige 6.46

StatisticheEventi/IdentificativoBrowser (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)