Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 40.23
MJ12bot/v1.4.7 12.53
bingbot/2.0 10.47
MJ12bot/v1.4.4 7.38
SemrushBot/1.1~bl 6.76
Mozilla/5.0 6.40
YandexBot/3.0 4.05
MJ12bot/v1.4.3 2.80
MSIE 6.0 1.63
Ezooms/1.0 1.35
Sonstige 6.41

StatisticheEventi/IdentificativoBrowser (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)