Šajā lapā mēģināts izmantot visus marķējuma elementus vismaz vienu reizi.

Saturs

= Virsraksti =
== Virsraksts 2 ==
=== Virsraksts 3 ===
==== Virsraksts 4 ====
===== Virsraksts 5 =====

Virsraksti

Virsraksts 2

Virsraksts 3

Virsraksts 4

Virsraksts 5

Fontu stili

Parasts teksts, ''uzvērts'', '''treknrakstā''', __pasvītrots__, ,,apakšraksts,,, ^augšraksts^, `rakstāmmašīna` and {{{rakstāmmašīna}}}.

Parasts teksts, uzvērts, treknrakstā, pasvītrots, apakšraksts, augšraksts, rakstāmmašīna and rakstāmmašīna.

Sintakses izgaismošana

Emocijzīmes

Notation Anzeige Dateiname Notation Anzeige Dateiname Notation Anzeige Dateiname
(!) (!) idea.png (./) (./) checkmark.png /!\ /!\ alert.png
:( :( sad.png :) :) smile.png :)) :)) smile3.png
:-( :-( sad.png :-) :-) smile.png :-)) :-)) smile3.png
:-? :-? tongue.png :D :D biggrin.png :\ :\ ohwell.png
:o :o redface.png ;) ;) smile4.png ;-) ;-) smile4.png
<!> <!> attention.png <:( <:( frown.png >:> >:> devil.png
B) B) smile2.png B-) B-) smile2.png X-( X-( angry.png
{*} {*} star_on.png {1} {1} prio1.png {2} {2} prio2.png
{3} {3} prio3.png {OK} {OK} thumbs-up.png {X} {X} icon-error.png
{i} {i} icon-info.png {o} {o} star_off.png |) |) tired.png
|-) |-) tired.png              

Hipersaites

Iekšējas

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TekstaFormatēšana
 * MoinMoin/InstallDocs 
 * ../InstallDocs 
 * /SubPage
 * Self:InterWiki

[#anchorname Enkurs Saite]

Enkurs Saite

Ārējas

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki page on MeatBall]
 * [file:///servername/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt Click here to read filename with spaces.txt]
 * user@example.com

VikiVārdu izbēgšana (LVXXX)

Viki''''''Vārds
Viki``Vārds

VikiVārds VikiVārds

Blokcitāts

 Ar atstatumu
 Ar vēl lielāku atstatumu...

Atzīmju saraksts

 * elements 1

 * elements 2, ar atstatumu
 * elements 3
  * elements 3.1

Numurēts saraksts

 1. elements 1
  i. elements 1
  i. elements 2
 1. elements 1
  1. elements 1
  2. elements 2

 1. elements 2
  a. elements 1
  a. elements 2
 1. elements 2
  1. elements 1
  2. elements 2

Apraksti + definīcijas

 Termins:: Apraksts
 Iezīme:: Definīcija
Termins
Apraksts
Iezīme
Definīcija

Koda attēlošana

Tabulas

Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas

 ||||||<tablewidth="80%">'''Virsraksts (galvene?!)'''||
 ||šūna 1||šūna 2||šūna 3||
 ||<rowspan=2> savienotas rindas ||||<bgcolor='#E0E0FF'> 2 savienotas kolonnas ||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">cell2||cell 3||

Šūnas platums

 || šaura ||<:99%> plata ||

Savienotas rindas un kolonnas

 ||<|2> 2 rindas || rinda 1 ||
 || rinda 2 ||
 ||<-2> rinda 3 pa 2 kolonnām ||

Līdzināšana

 ||<(> pa kreisi ||<^|3> uz augšu ||<v|3> uz leju ||
 ||<:> centrēti ||
 ||<)> pa labi ||

== Krāsas==

 ||<#FF8080> red ||<#80FF80> green ||<#8080FF> blue ||

CSV tabulas

Dati atdalīti ar semikolonu (sk. jēltekstu):

Col1 Col3 Col4
1 3 4
a c d

Dati atdalīti ar komatu (sk. jēltekstu):

Col1 Col2 Col3 Col4
1 2 3 4
a b c d

Horizontālas līnijas

--- (šī nebūs horizontāla līnija)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (maksimālais līnijas treknums ir 10)

--- (šī nebūs horizontāla līnija)

(maksimālais līnijas treknums ir 10)

Makrosi

[[Anchor(anchorname)]]

Lapu skaits '''[[PageCount]]'''

[[RandomPage]]

Lapu skaits 1746

AyudaSobrePresentaciones/100 Creación de Diapositivas

SintaksesIzziņa (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)