Makrot RandomQuote(LyckoKakor) väljer slumpmässigt citat från listan på den här sidan. Se även HjälpOmMakron.

Här är några tips för användare som är nya eller inte vill läsa manualen:

LyckoKakor (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)