Name (VornameNachname verwenden)
Passwort
Passwort wiederholen (Nur bei Passwort-Änderung)
E-Mail

Prvi put

Ispunite prvo ova polja: Name, Passwort, Passwort wiederholen i E-Mail.

(!) Najbolje je da za korisničko ime izaberete jedno VikiIme (like ImePrezime), da bi se vaše promene mogle pratiti unatrag sve do vaše VikiHomepage stranice. Mejl adresa je potrebna da bi ste dobijali poruke o promenama na stranicama ili ako se desi da zagubite vašu lozinku.

Ako kliknete na Benutzer anlegen, kreiraće se korisnički profil za vas i bićete takođe odmah ulogovani.

Prijavljivanje (Ulogovanje)

Ako želite da se ponovo prijavite na moin, upišite jednostavno vaše: Name i Passwort i kliknite na Anmelden. Ako zaboravite vašu lozinku, ukucajte vašu mejl adresu i kliknite na E-Mail mit den Zugangsdaten senden.

Promene postavki

Speichern će obnoviti vaš korisnički profil (koji je snimljen na viki serveru).

Odjavljivanje

Abmelden će izbrisati "cookie" koji je kreiran u toku prijavljivanja.

"Cookie"

/!\ "ID", koji je prikazan, je snimljen kao "cookie" u vašem brauzeru da bi vas viki sistem privremeno mogao prepoznati. On će biti izbrisan sledeće ponoći - osim ako izaberete opciju Remember login information forever (pošto se se prijavili na sistem), u kom slučaju "cookie" neće biti izbrisan.

KorisničkePostavke (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)