WikiName Wiki

O čem je tato wiki?

Zajímavé výchozí body:

Jak používat tento web

Wiki je kolaborativní web, každý se může podílet na obsahu:

Více o tom, co a k čemu je WikiWikiWeb, viz WhyWikiWorks a WikiNature nebo WikiWikiWebFaq.

Tuto wiki pohání MoinMoin

HlavniStranka (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)