Browsertyp %
MJ12bot/v1.4.5 41.27
MJ12bot/v1.4.7 10.70
bingbot/2.0 10.68
MJ12bot/v1.4.4 7.57
SemrushBot/1.1~bl 6.94
Mozilla/5.0 6.47
YandexBot/3.0 4.05
MJ12bot/v1.4.3 2.87
MSIE 6.0 1.67
Ezooms/1.0 1.38
Sonstige 6.42

EventStats/UserAgents (zuletzt geändert 2006-06-30 07:21:45)