Šī lapa apraksta iespējas, kas vēl nav līdz galam izstrādātas vai kurām nepieciešama prakstiska testēšana pirms to pievienošanas standarta iespējām. Tādēļ šai lapā aprakstītās iespējas var tikt ievērojami mainītas vai pavisam atsauktas!

Dažādi

Abu virzienu rakstību valodu atbalsts

Skatiet arī BetterHebrewSupport.

Lietotāja definētas formas

DažādaPalīdzība/EksperimentālāsIespējas (zuletzt geändert 2009-11-15 23:40:38)